Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

SFÂNT PAISIE: Sioniştii controlează în întregime SUA. Aceştia au creat Uniunea Europeană. Urmăresc să guverneze lumea. Vor reuşi asta pentru şapte ani, instalândul pe Antihrist.